معایب سیستم گرمایش سنتی در گلخانه :

 • عدم گرم شدن خاک
 • مصرف سوخت بسیار بالا
 • تمرکز دما در سقف گلخانه و اتلاف انرژی
 • گاهش محسوس دما در حاشیه
 • هزینه بسیار بالای تعمیر و نگهداری سیستم موتورخانه
 • آلودگی محیط گلخانه به واسطه گردش هوا از روی خاک و کودهای شیمیایی

لیکن با به کارگیری سیستم گرمایش تابشی علاوه بر حذف موارد فوق مزایایی حاصل میگردد که به شرح ذیل می باشد .

 • تمرکز دما در کف و گرم شدن خاک
 • کاهش مصرف گاز تا 60%
 • گرمایش یکنواخت در کل سطح گلخانه حتی در حاشیه
 • قابلیت کنترل توسط سنسور دمای محیط
 • کاهش چشمگیر میعان (قطرات شبنم)
 • خشک بودن سطح برگ که سبب کاهش برخی از بیماریهای قارچی خواهد شد.
 • جهت انتقال دما در سیستم گرمایش تابشی نیازی به هوا نبوده و در نتیجه باعث ایجاد گرد و غبار نمیشود
 • امکان تهویه هوا