فردا سه نمایشگاه در سایت تهران گشایش می یابد


خلاصه خبر: افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، و صنایع وابسته پنجشنبه ساعت ده و سی دقیقه،ورودی ۳۸/ افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک،ساعت یازده،ورودی ۳۸B/ افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته ساعت دوازده،ورودی ۸ و ۹ /


افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، و صنایع وابسته پنجشنبه ساعت ده و سی دقیقه،ورودی ۳۸/

 هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور

هفدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش ها ، موکت ، فرش ماشینی  و صنایع

نهمین نمایشگاه بین المللی مادر ، نوزاد و کودک

12:28:11

2018-09-05

اشتراک گذاری در تلگرام